Lai putnu būrītis nekļūtu par slazdu

Ir pienācis pavasaris un daudzi no mums vēlas izlikt sev pie mājas vai dārzā putnu būrīti. Pirms būrīti izgatavot pašam vai iegādāties to veikalā, ir svarīgi zināt, vai tas būs piemērots putniem un vai, vēloties darīt labu, īstenībā nenodarām kaitējumu. Jāņem vērā, ka arī veikalā pirkts būrītis ne vienmēr ir putniem derīgs! Esam apkopojuši svarīgākos Latvijas Ornitoloģijas biedrības ieteikumus par putnu būrīšu izvēli.

Kas ir svarīgākās lietas, kas jāzina par putnu būrīti?

Būrīša priekšējās sieniņas iekšpuse nedrīkst būt ēvelēta (pārāk gluda).

Kad jaunajiem putniem ir pienācis laiks atstāt ligzdu, tiem nepieciešams atsperties pret būrīša sieniņu, lai sasniegtu skreju. Dabā dobumi no iekšpuses nav tik gludi kā ēvelēts dēlis! Ja sieniņa ir pārāk slidena, jaunie putni var netikt no būrīša ārā un aiziet bojā.

Svarīgi pasargāt būrītī ligzdojošos putnus no plēsējiem – kaķiem un caunām.

Mazajiem zīlīšu būrīšiem vislabāk izvēlēties Latvijas Ornitoloģijas biedrības ieteiktās būrīšu konstrukcijas (http://www.lob.lv/lv/putnu_burisi/zilitem.php), kas paredz īpašu nodrošinājumu pret plēsīgajiem dzīvniekiem – šauru, vismaz 6 cm garu “koridoru” pirms skrejas, ko veido jumtiņa pārlaidums kopā ar zem skrejas pienaglotu vajadzīgā garuma dēlīti. Šī konstrukcija neļauj dzīvniekam ielocīt ķepu pa skreju tik tālu, lai aizsniegtu ligzdu. Ja tomēr esat izvēlējies parastas konstrukcijas būrīti, svarīgi ievērot ieteiktos skrejas izmērus un skrejas augstumu no būrīša grīdiņas, kas arī ir svarīgi, lai apgrūtinātu plēsēju piekļuvi ligzdai. Lai apgrūtinātu plēsīgo dzīvnieku piekļuvi, koku zem būrīša iespējams noklāt ar slidenu plēvi vai apjozt ar metāla konusu.

NĒ puļķītim!

Būrīšos ligzdojošos putnus apdraud arī citi putni, piemēram, vārnas un sīļi. Šo putnu piekļūšanu atvieglo tradicionāli zem strazdu būra skrejas pierīkotais sēžamkociņš (laktiņa, puļķītis) – tāds nav nepieciešams! Gan mājas strazds, gan citi putni var, pielidojot būrītim, pieķerties pie skrejas malas, kā arī dziedāt uz būrīša jumta.

Būrīšu grīdiņai jābūt ienaglotai starp sieniņām, nevis pienaglotai tām no apakšas, citādi tā piesūcas ar lietus ūdeni, ātrāk satrunē un var nokrist no sava un ligzdas svara, pie tam arī laikā, kad būrītī ligzdo putni.

Izgatavojot būrīti, vēlams izmantot pietiekami biezus dēļus (vismaz 2 cm), lai tajā ligzdojošiem putniem būtu piemērots mikroklimats – tie nepārkarstu saulē un nesaltu aukstos pavasara rītos.

Vairāk informācijas: http://lob.lv/lv/putnu_burisi/

Leave a Comment