TESTS: Noskaidro savas lomas, stiprās un vājās puses. Uzzini atslēgu uz otra sirdi

 

Kvadrāts 

Tu esi nenogurstošs darbinieks! Strādīgums, centība, kas ļauj sekmīgi pabeigt darbus, ir tas, ar ko, pirmkārt, slaveni īstie Kvadrāti. Izturība, pacietība un metodisks darbs parasti padara Kvadrātus par augsti kvalificētiem speciālistiem savā jomā.

Kvadrāti – visdažādāko datu kolekcionāri. Visa informācija sistematizēta, salikta pa plauktiņiem. Tāpēc Kvadrāti izslavēti kā erudīti, vismaz savā jomā noteikti. Analītiskā domāšana – Kvadrātu stiprā puse.

Kvadrāti ir ļoti uzmanīgi pret detaļām, sīkumiem. Kvadrātiem patīk kārtība un rutīna. Kvadrāta ideāls – plānota, prognozējama dzīve, viņam nepatīk “pārsteigumi” un ierasto notikumu gaitas izmaiņas. Viņš vienmēr “kārto”, organizē cilvēkus un lietas ap viņu. Visas šīs īpašības veicina to, lai Kvadrāti būtu (un ir!) teicami administratori, izpildītāji, bet… diemžēl reti labi vadītāji, menedžeri.

Pārmērīga uzmanības pievēršana detaļām, nepieciešamība pēc papildu, precizējošas informācijas lēmuma pieņemšanai, atņem Kvadrātam operativitāti. Akurātums, precizitāte, noteikumu ievērošana var attīstīties līdz paralizējošai galējībai. Un, kad ir laiks pieņemt lēmumus, jo īpaši, kas saistīti ar risku, ar iespējamo zaudējumu, Kvadrāti tīši vai netīši atliek to pieņemšanu. Turklāt racionalitāte, emocionāls vēsums traucē ātri nodibināt kontaktus ar dažādiem cilvēkiem. darbojas neefektīvi neierastā situācijā.

Dzīves vērtības: tradīcijas, stabilitāte, drošība, uzticamība, pagātne.

Lomas: Konservators. Uzticamība un atbalsts. Pedants. Tradīciju saglabātājs. Izpildītājs.

Stiprās puses: organizētība, disciplinētība, labs izpildītājs, punktualitāte, precizitāte, akurātība, kārtīgums, tīrība, ievēro likumu, strādīgums, pacietība, neatlaidība, vārda turēšana, godīgums, piesardzība, saprātīgums, racionalitāte, taupība, praktiskums.

“Vājās” vietas: kūtrums, neelastība, inerce, pedantisms, vienpusīgums, neizlēmība, stūrgalvība, konservatīvisms, bailes no jaunā, bailes no riska, vāja spēja fantazēt, noslēgtība, skopums, sīkumainība, tieksme uz birokrātismu.

Izskats: akurāts, stingrs, atturīgs, ne ar ko neizceļas, konservatīvs, “kā pienākas”.

Darbavieta: katra lieta savā vietā, viss “paralēli un perpendikulāri”.

Valoda: lēna, monotona, loģiska, daudz atsauču uz autoritātēm un to “kā ir pieņemts”.

Ķermeņa izpausmes: gaita ir lēna, solīda. Žestikulācija “diezgan vāja”, bet precīza. Mīmikas praktiski nav – skops uz jūtu izrādīšanu.

Piemērotas profesijas: grāmatvedis, analītiķis, direktora vietnieks vispārējos vai saimnieciskos jautājumos, iecirkņa inspektors, vadītājs birokrātiskā organizācijā.

Kā komunicēt ar Kvadrātu: noklausīties līdz beigām, nepārtraukt, ja vien neesi viņa boss. Būt kompetentam. Zināt visas instrukcijas, likumus, precedentus. Paskaidrot savu pozīciju, izmantojot faktus un skaitļus, tabulas. Komplimentus teikt diezgan atklāti, lai tos saprastu, bez divdomībām un pārprotamām frāzēm. Jauninājumus piedāvāt mazās porcijās. Atturēties no emocionālām izpausmēm.

Trijstūris

Šī figūra simbolizē līderi. Patiesa Trijstūra raksturīgākā iezīme – spēja koncentrēties uz galveno mērķi. Trijstūri – enerģiska, neapturama, spēcīga personība, kas izvirza skaidrus mērķus un sasniedz tos!

Spēj analizēt situāciju dziļi un ātri. Atšķirībā no Kvadrāta (koncentrējas uz detaļām), viņi koncentrējas uz galveno, uz problēmas būtību.

ir ļoti pārliecināts cilvēks, kurš grib, lai viņam būtu taisnība it visā! Spēcīga nepieciešamība kontrolēt situāciju padara viņu par personību, kurš pastāvīgi konkurē ar citiem. Uzstādījums jebkurā gadījumā – uzvara, panākumi, veiksme. Viņš bieži riskē, ir nepacietīgs un necieš tos, kuri vilcinās pieņemt lēmumus.

Trijstūriem ļoti nepatīk, ja izrādās, ka viņiem nebija taisnība, viņi ar lielām grūtībām atzīst savas kļūdas, var teikt, ka viņi redz to, ko vēlas redzēt, tāpēc nemīl mainīt savus lēmumus. Bieži vien ir kategoriski, nepieņem iebildumus un vairumā gadījumu rīkojas pa savam. Labi apgūst to, kas atbilst viņu pragmatiskajai orientācijai, veicina galveno mērķu sasniegšanu.

Trijstūri ir godkārīgi. Ja Kvadrātam ir svarīgi sasniegt augstāko veicamā darba kvalitāti, Trijstūra mērķis ir ieņemt augstu amatu, iegūt augstu statusu, citiem vārdiem sakot, taisīt karjeru. Pirms ķeršanās pie darba vai lēmuma pieņemšanas viņš apzināti vai neapzināti izvirza sev jautājumu: “Ko es ar to iegūšu”.

Galvenā negatīvā īpašība: spēcīgs egocentrisms, koncentrēšanās uz sevi. Ceļā uz varas virsotnēm viņi ne īpaši ievēro morāles normas un var doties uz savu mērķi pāri citu galvām. Īpaši jau, ja viņus neviens laikā neaptur. Trijstūri liek visam rotēt ap sevi, bez viņiem dzīve zaudētu asumu.

Dzīves vērtības: vara, līderis, karjera, statuss, uzvara, nākotne.

Lomas: Līderis. Caursitējs. Karavīrs. Pravietis. Varonis.

Stiprās puses: racionalitāte, efektivitāte, līdera dotības, enerģiskums, harizma, augstas darbaspējas, iniciatīva, drosme, izlēmība, neatkarīgi spriedumi.

“Vājās” vietas: valdonīgums, pašpārliecinātība, egoisms, asums, sarkasms, neiecietība pret citādi domājošiem, kategoriskums (“vai nu tā, kā es domāju vai nekā”), necilvēcība (“ies pāri līķiem”).
Izskats: atkarībā no situācijas – ja nepieciešams „lietai”, ļoti solīdi, kā pieklājas, ja nē – ģērbjas kā pašam ērti.

Darbavieta: funkcionāla, ar ērtiem un drošiem nepieciešamajiem iekārtojuma elementiem.

Valoda: ātra, skaidra, lakoniska, par “lietu”, bieži “paceltā balsī” un izmantojot slengu un citu “neformālo” vārdu krājumu.

Ķermeņa izpausmes: ātra, enerģiska gaita. Pārliecināti žesti. Mīmika izteiksmīga, bet ne bagāta.

Piemērotas profesijas: vadītāji hierarhiskās organizācijās, tostarp augstākajā līmenī projektu vadībā, ārsti-ķirurgi, psihoterapeiti, īpaši hipnotizētāji.

Kā komunicēt ar Trijstūri: runāt tikai par lietu, skaidri un pārliecinoši, bez “uzbraucieniem”. Pārrunājot līgumus atcerēties, ka visus strīdīgos punktus viņš traktē savā labā. Motivēt ar izdevīgumu. Esi gatavs, ka tevi var šantažēt, apkrāpt sava biznesa interesēs, piesavināties nopelnus kopējā rezultāta sasniegšanā.

Taisnstūris

Simbolizē pārejas un pārmaiņu stāvokli. Tā ir personības pagaidu forma, kuru var “valkāt” pārējās četras relatīvi stabilās figūras noteiktos dzīves periodos. Tie ir cilvēki, kuri nav apmierināti ar pašreizējo dzīvesveidu, viņi tagad ir aizņemti ar labāka stāvokļa meklējumiem.

Taisnstūra stāvokļa iemesli var būt ļoti dažādi, bet tos vieno pārmaiņu nozīmīgums konkrētai personai. Galvenais Taisnstūra psihiskais stāvoklis ir vairāk vai mazāk apzināts apjukums, neskaidrība attiecībā uz sevi kādā noteiktā laikā. Raksturīgākās iezīmes – nekonsekvence un darbību neparedzamība pārejas periodā. Taisnstūri var ievērojami mainīties no dienas uz dienu un pat vienas dienas laikā! Viņiem ir zema pašapziņa, meklē jaunas darba metodes, dzīvesveidu. Pēkšņas un neparedzamas izmaiņas uzvedībā. parasti mulsina un dara uzmanīgus citus cilvēkus un viņi var apzināti izvairīties no saskares ar tādu neparedzamu cilvēku. Toties Taisnstūrim komunikācija ar citiem cilvēkiem ir nepieciešama, un tās ir vēl vienas pārejas perioda grūtības.

Tomēr, tāpat kā visiem cilvēkiem, Taisnstūriem piemīt pozitīvās īpašības, kas piesaista citus. Tās ir zinātkāre, ziņkārība, dzīva interese par visu, kas notiek, un… drosme! Taisnstūri mēģina darīt to, ko nav darījuši agrāk; uzdot jautājumus par visu, kam agrāk nepietika drosmes. Šajā periodā viņi ir atvērti jaunām idejām, vērtībām, domāšanas veidiem un dzīvei. Viegli apgūst jaunas lietas. Tomēr otra puse ir pārmērīga lētticība, uzticēšanās, naivums. Tāpēc ar viņiem viegli manipulēt. Tomēr tas ir tikai posms. Tas pāries!

Dzīves vērtības: atkarībā no ārējiem apstākļiem.

Lomas: Vientiesis. Neizlēmīgais. Grēkāzis. Neveiksminieks. Nemākulis.

Stiprās puses: uzticēšanās, atklātība, jūtīgums, zinātkāre, gatavība pārmaiņām, viegli pgūst jauno, “bērnišķība”, pieticība, nav lielu ambīciju.

“Vājās” vietas: naivums, nenoteiktība, neizlēmība, nedrošība, nevar paļauties, garīgā nestabilitāte.

Izskats: bieži neatbilstošs situācijai, tomēr ne ekstravagants kā Zigzagam. Parasti atkarīgs no „kas gadījās pa rokai”.

Darbavieta: kārtības un nekārtības sajaukums.

Valoda: nepārliecināta, nenoteikta, neskaidra, pretrunīga, ar garām pauzēm, pēkšņas un nesaprotamas skaļuma, ātruma un toņa maiņas, atbildes uz jautājumu ar jautājumu.

Ķermeņa izpausmes: dīvainas, sasaistītas pozas, neveiklas, saraustītas, asas kustības, nepārliecināti žesti, klīstošs vai stiklains skatiens.

Piemērotas profesijas: Tā kā ir pārejas, bieži vien krīzes figūra, labāk doties atvaļinājumā vai mācībās. Var konsultēt par jautājumiem, kuros ir ļoti kompetents.

Kā komunicēt ar Taisnstūri: Atbalstīt ar savu uzmanību un ietekmi.

Aplis

Tas ir mitoloģisks harmonijas simbols. Tas, kurš pārliecināti to izvēlas, ir patiesi ieinteresēts labās savstarpējās attiecībās. Lielākā Apļa vērtība – cilvēki, viņu labklājība. ir visdraudzīgākā un labvēlīgākā no visām figūrām. Tas bieži kalpo kā “līme”, kas satur kopā gan darba kolektīvu, gan ģimeni, tas ir, stabilizē grupu.

Apļi – labākie komunikatori, galvenokārt tāpēc, ka ir labākie klausītāji, viņiem ir augsta jutība, attīstīta empātija – spēja iejusties, just līdzi, līdzpārdzīvot, emocionāli reaģēt uz citu personu pārdzīvojumiem. sajūt citu priekus un sāpes kā savas. Apļi ir populāri kolēģu vidū, pārdzīvo par savu komandu. Tomēr mēdz būt vāji menedžeri un vadītāji biznesa sektorā.

Apļi koncentrējas vispirms uz cilvēkiem, nevis uz savu lietu, tāpēc pārāk daudz cenšas izpatikt visiem. Viņi cenšas saglabāt mieru un tāpēc izvairās ieņemt stingru nostāju un pieņemt nepopulārus lēmumus. Visgrūtāk Aplim ir iesaistīties personu konfliktā. ir laimīgs, kad neviens nestrīdas. Tāpēc, ja gadīsies konflikts, visticamāk, ka piekāpsies pirmais.

Apļi ir diezgan neizlēmīgi, vāji “politiskajās spēlēs” un bieži vien nespēj pasniegt sevi un savu “komandu” pienācīgi. Tomēr, ja runa ir par morāles jautājumiem vai taisnīgumu, Apļi spēj aizstāvēt savu nostāju.

Domāšana – tēlaina, intuitīva, orientēta uz problēmas subjektīvajiem faktoriem (vērtības, novērtējumi, jūtas utt.) un vēlme atrast kopīgo pat pretējos viedokļos. Var teikt, ka – dzimis psihologs. Tomēr, lai vadītu nopietnu, lielu biznesu, Aplim pietrūkst organizatoriskās prasmes.

Dzīves vērtības: komunikācija, komforts, vispārēja labklājība, palīdzība cilvēkiem.

Lomas: Miera nesējs, Savējais, Mājīguma sargātājs.

Stiprās puses: laipnība, labvēlīgums, maigums, delikātums, konfliktu trūkums, pacietība, sabiedriskums.

“Vājās” vietas: pasivitāte, pakļaušanās ietekmei, nosliece uz kompromisiem, neakurātība, organizētības trūkums, ne punktualitāte, neizlēmība, atkarība no citu viedokļiem.

Izskats: bieži vien nevērīgs, nemoderns, galvenais, ka ir ērti.

Darbavieta: mājīgs haoss, kūciņas sajaukumā ar darījumu dokumentiem, daudz vecu lietu, kuras “žēl mest prom”.

Lasi vēl: TESTS: Aizpildi šo apli un noskaidro, kā tavas prioritātes ietekmē dzīvi

Valoda: nesteidzīga, mierīga un bieži vien pretrunīga vai “ne par lietu”, diezgan emocionāla, izmantojot komplimentus un sajūsminātus vērtējumus.

Ķermeņa izpausmes: smaids, piekrītoši galvas mājieni, viegla gaita, mīmika diezgan bagāta, bet galvenokārt – mierīga.

Piemērotas profesijas: pedagogs, terapeits, ģimenes psihologs, mācītājs.

Kā komunicēt ar Apli: maigi, bet stingri atgriezt pie jautājuma būtības, bet nekādā gadījumā nekliegt, nelamāties. Esi gatavs tam, ka var apsolīt, bet neizdarīt.

Zigzags

Simbolizē jaunradi, radošumu. Stingra pētnieciskā dedukcija – tas nav Zigzaga stils. Domas lēkā. Nefiksējas uz detaļām, tas ļauj mazliet vienkāršojot priekšstatu par pasauli, veidot vienotu, harmonisku koncepciju un pamanīt skaistumu.

Parasti attīstīta estētiskuma izjūta. Patīk apvienojot pilnīgi atšķirīgas idejas radīt ko jaunu, oriģinālu. Atšķirībā no Apļiem neinteresē vienprātība un savu panāk nevis piekāpjoties, bet saasinot ideju konfliktu un uz to pamata radot jaunu koncepciju. Turklāt, izmantojot savu dabisko asprātību, var būt diezgan dzēlīgi, “atverot acis citiem” par jauno risinājumu.

Patīk pasaule tās mainībā. Šī iemesla dēļ viņiem nav nekā garlaicīgāka par nemainīgām lietām, ikdienas rutīnu, ierastiem šabloniem, noteikumiem, visu cilvēku vienprātību vai izlikšanos, ka piekrīt. vienkārši nevar produktīvi strādāt labi strukturētās situācijās. Viņu tracina precīza vertikāla un horizontāla komunikācija, stingri fiksēti pienākumi un pastāvīgas darba metodes. Viņiem nepieciešama daudzveidība un augsta stimulācija darbavietā.

Viņi vēlas būt neatkarīgi no citiem savā darbā. Tad viņi atdzīvojas un sāk pildīt savu galveno mērķi – radīt jaunas idejas un darba metodes. nekad nav apmierināts ar veidu, kādā lietas tiek darītas šobrīd vai pagātnē. vērsts uz nākotni un vairāk interesējas par iespējamo, nevis reālo. Ideju pasaule viņam ir tikpat reāla kā citiem lietu pasaule.

Ievērojamu daļu no dzīves viņi pavada šajā ideālā pasaulē, līdz ar to izpaužas tādas īpašības kā nepraktiskums, fantazēšana un naivums. Ātri aizraujas, darbojas ar lielu entuziasmu. Kad viņam rodas jauna un interesanta ideja, viņš ir gatavs stāstīt par to visai pasaulei. – nenogurdināms savu ideju sludinātājs un spēj motivēt ikvienu ap viņu. Tomēr viņiem trūkst korektuma: ir nesavaldīgi, ļoti ekspresīvi (“klāj vaļā visu patiesību”), kas kopā ar ekscentriskumu bieži kavē īstenot savas idejas. Turklāt viņi ne vienmēr spēj novest idejas īstenošanu līdz galam (kopš ideja vairs nav jauna, interesi par to mazinās).

Dzīves vērtības: radošums, inovācija, risks, ātrums, pašizpausme.

Lomas: Aktieris. Ekstrēmists. Vējains tips. Siržu lauzējs.

Stiprās puses: spontanitāte, kreativitāte, asprātība, uzstājība.

“Vājās” vietas: nepakļāvība, svārstīgums, neprognozējamība, nesavaldīgums, ekscentriskums, uzbudināmība, individuālisms, neuzticamība, paviršība.

Izskats: ekstravagants, demonstratīvs, moderns, cenšas savienot nesavienojamo.

Darbavieta: fantastiska nekārtība komplektā ar kliedzoši dekoratīvu noformējumu.

Valoda: spilgta, ātra, tēlaina, asociatīva, aizrautīga, daudz joku un asprātību.

Ķermeņa izpausmes: mainīgas pozas, kustības, plaša žestikulācija, bagāta un dzīva mīmika.

Piemērotas profesijas: aktieris, brīvais mākslinieks, apdrošināšanas aģents, mākleris, ideju ģenerators.

Kā komunicēt ar Zigzagu: moto – “stingrība, laipnība, bezgalīga pacietība”. Ietekmēt Zigzagu ir gandrīz neiespējami. Dažreiz noder metode “no pretējā” – ieteikt kaut ko, lai viņš gribētu darīt pretējo. Galvenais šajā gadījumā ātri vienoties ar viņu. Var piesaistīt viņu savā pusē, apbrīnojot viņa idejas, bet tas nebūs uz ilgu laiku. Vienmēr jābūt gataviem pēkšņām lēmumu un sarunas tēmu maiņām.

Avots: testoteka.narod.ru

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru