Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā vadīs Arnis Kākulis

Vakar 12.aprīlī, AECOM Baltijas reģiona direktors Arnis Kākulis tika ievēlēts Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (ATPL) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatā. Amata pienākumus viņš sāks pildīt nekavējoties.

Arnis Kākulis jau iepriekš ir ieņēmis ATPL valdes priekšsēdētāja amatu (2015-2017). Viņš arī divus gadus ir bijis ATPL viceprezidents (2014-2015; 2017-2018).

Arnis Kākulis ir AECOM Baltijas reģiona direktors kopš 2007.gada. Viņa galvenā darbības sfēra ir dažādu biznesa sektoru klientu piesaiste komplicētiem projektiem stratēģiskās plānošanas un projektēšanas vadības jomā. Iepriekš viņš astoņus gadus strādāja Čikāgā, OWP/P, daudznozaru arhitektūras, inženierijas un konsultāciju pakalpojumu uzņēmumā, kas nodarbināja 300 cilvēkus. Pirms OWP/P, Arnis bija SYLLA korporācijas vice izpilddirektors. Arnis ir ieguvis maģistra grādu arhitektūrā un maģistra grādu pilsētu plānošanā Viskonsīnas Milvoki universitātē, ASV.

Saskaņā ar Arņa Kākuļa teikto, “Jau kopš ATPL dibināšanas pirms 25 gadiem, tās misija ir veicināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju. Pēdējos gados organizācija ir īpaši daudz strādājusi, lai sekmētu tirdzniecības un investīciju apjomu pieaugumu starp abām valstīm, un es esmu saviļņots, ka varu būt daļa no tā.”

Viņš piebilda, “ATPL ir organizācija, kas pārstāv biedru intereses, tādēļ tā turpinās veltīt uzmanību biedru ierosinājumiem, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu Latvijā. Mēs turpināsim iestāties par mūsu vērtībām, uzņemties vadību izvirzīto mērķu sasniegšanā, un centīsimies nodrošināt izcilību visā mūsu darbībā”.

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, pārstāvot 150 uzņēmumu. ATPL mērķi ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas, partnerību un draudzību starp ASV un Latviju, kā arī kalpot par viedokļu, zināšanu apmaiņas un kontaktu platformu biedriem, partneriem un starptautiskās uzņēmēju sabiedrības pārstāvjiem Latvijā. Palātas mērķi sakņoti četros pamatprincipos: godprātīga, atbildīga, uz sadarbību un izcilību vērsta darbība. Papildu informācija: www.amcham.lv.

Leave a Comment