Kā nodrošināties, lai nepaliktu bez algas?

Var teikt, ka darbiniekiem ir paveicies, ja viņiem nekad nav nācies saskarties ar negodīgu darba devēju, kurš par darbu nemaksā. Lai saņemtu samaksu par padarīto darbu, nereti darbiniekiem ir jāiegulda vēl vairāk darba – pašiem jāvēršas darba inspekcijā, tiesā, skaidroja Latvijas Televīzijas raidījums “4. studija”. Neskatoties uz to, ka viņa pieredzē bijuši tikai divi negodīgi darba devēji, Skatītājs Rimandas uzvarējis divās tiesu lietās par tiesībām saņemt neizmaksāto algu. Pirmajā reizē tika izmaksāta alga, otrajā – tiesas spriedums diemžēl bija neizpildāms.

Darba devējs Rimandam solīja, ka viņam algu izmaksās pēc gada beigām, pirms vairākiem gadiem, kad viņi devās Ziemassvētku brīvdienās. Pēc atvaļinājuma Rimandam bija pārāk slikti, lai atgrieztos darbā. Lai gan iepriekš bija vienojušies, darba devēji pēc tā uzteikšanas darba līgumu nepagarināja. Rimands palika bez darba un bez solītās algas. Prasīju, lai man atdod parādu – naudas summu, kas pārsniedz tūkstoti eiro. Tā man neatdeva,” stāstīja Rimands. Bet neviens neatnāca. Cerībā, ka mana lieta tiks izskatīta. Kas nogāja greizi? Likās, ka tas ilgst mūžīgi, lai gan bija tikai trīs gadi.

Pēc trim gadiem bija pagājis, beidzot atguvu savu naudu.Tā uzņēmuma bilancē bija divas mašīnas. Uzņēmuma bankrots man radīja negaidītu situāciju, jo biju parādā naudu par piegādātajām automašīnām. Ja līgumā noteiktajā datumā alga netiek izmaksāta, nevilcinies un negaidi – vērsies pēc palīdzības Valsts darba inspekcijā. Jo ātrāk sazināsieties ar darba devēju, jo lielākas cerības jums būs saņemt neizmaksāto algu. Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāja Dace Stivriņa skaidroja, ka darba devējam jāatbild un maksājums jāveic ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā. Ja jums nav samaksāts, jums ir tiesības vērsties darba inspekcijā par iespējamiem pārkāpumiem – piemēram, algas neizmaksāšanu laikā.

Ir arī citi veidi, kā iegūt parādā — piemēram, iesniedzot prasību tiesā. Tas dod jums iespēju saņemt nesamaksātās naudas summas, kas jums pienākas. Ja uzņēmums ir bankrotējis un ir parādos, darbiniekam ir rūpīgi jāseko līdzi notiekošajam. Ja uzņēmums ir pieteicis maksātnespējas pieteikumu, par to parasti būs paziņojums “Latvijas Vēstnesī”. Šajā laikā kreditori, tostarp darbinieki ar neizmaksātām algām, var vērsties pie maksātnespējas administratora vai likvidatora, lai panāktu savu prasījumu dzēšanu. Rimands pabeidza darbu, kas viņam bija jānoslēdz, otrajā darba vietā ātrāk, nekā bija norunāts. “Es paveicu darbu ātrāk. Mans darbs ir pabeigts, un tagad es atgriežos mājās. Esmu parādā [man] kaut kādu naudas summu – arī solīja naudu, bet nedeva,” notikušo atceras Rimands.

Es arī iesniedzu apelācijas sūdzību Darba inspekcijā un tiesā. Tiesas spriedumu man piešķīra, ka viņiem ir Es cerēju, ka tiesu izpildītājs varētu man palīdzēt, bet izrādās, ka uzņēmuma, kuram esmu parādā, kontā nav naudas. Par uzņēmuma likteni Rimands nav zināms. Lai gan uzņēmums var piedzīvot maksātnespēju vai likvidāciju, bez algas palikušajiem darbiniekiem joprojām ir cerība. Ja uzņēmējus vai pilnvarotās personas nav sasniedzamas, darba ņēmēji joprojām var saņemt savu algu. “Ir gadījumi, kad uzņēmuma maksātnespējas procesu var ierosināt arī fiziska persona,” skaidroja Stivriņa. “Šajā gadījumā, ja par darbinieku ir samaksāta riska nodeva, ir iespēja saņemt kādu atlīdzību no garantiju fonda.” 130 (1994. gada 29. augusts)], šķiet, sniedz diezgan detalizētu skaidrojumu par zakat īpašuma sadales likmēm asnaf-asnaf. Maksātnespējas pieteikšanai nepieciešams depozīts divu minimālo mēnešalgu apmērā.

Leave a Comment