Likteņa kods tavā vārdā. Uzzini, kurš ir tavs skaitlis un ko tas nozīmē!

liktena_kods-664x266

Seno kultūrtautu vidū vienīgi izredzētie zināja un glabāja šo noslēpumu, nododami to no paaudzes paaudzē saviem skolniekiem.

Numeroloģija jeb skaitļu mitoloģija kā īpaša mācība izredzētajiem ir dažādu reliģisko ticējumu sastāvdaļa. Tā caurstrāvo jūdu slepeno mācību Kabalu, kā arī Jāņa Atklāsmes grāmatu Bībelē. Skaitlis – tas ir visu redzamo un neredzamo parādību garīgais satvars.

Arī astroloģija bāzējas uz šā pamata. Tā novērtē likteni noteicošos dzīves ritmus telpas un laika koordinātu sistēmā un, ja pretendē uz dziļāku zināšanu sasniegšanu, tad katrā ziņā izmanto tādu līdzekli kā skaitļi. Tā, piemēram, astroloģijā mēs sastopamies ar harmoniskiem un disharmoniskiem skaitļiem, ar skaitļiem, kas izraisa sasprindzinājumu un atslābumu. Tie nosaka periodiskumu, darbojas kā likteņa veidotāji, uzrāda rakstura īpašības. Vienādas īpašības periodiski pievelk cita citu.

Tas pats attiecas uz katru toni vai skaņu, pilnīgi noteiktu augstāku garīgo oktāvu, kas neapzināti iedarbojas uz cilvēku. Burtiem vai skaņu simboliem, tāpat kā skaitļiem, ir “slepenais kods”. Ja jūs padomāsiet, katrā ziņā atcerēsieties kādu piemēru, kad vārda maiņa (apprecēšanās rezultātā vai cita iemesla dēļ) izraisījusi likteņa vai dzīves apstākļu maiņu.

Tas ļauj secināt, ka vārds un tā nesējs ir saistīti un ietekmē viens otru.

 

Izmantojot šeit redzamo tabulu, jūs varat izskaitļot sava vārda skaitļa nozīmi. Katrs burts šajā tabulā atbilst noteiktam skaitlim. Katru vārdu, saskaitot tā burtu skaitļus, var reducēt uz vienu skaitli, kas tad arī uzskatāms par cilvēka būtības izpausmi.

Ņemsim šādu piemēru: Ieva Brace. Ieva = 1 + 6 + 6 + 1 = 14; Brace = 2 + 2 + l + 3 + 6 = 14; 14 + 14 = 28 = 2 + 8 = 10. Tā kā nulle mūsu aprēķinos netiek izmantota, vārda “Ieva Brace” skaitliskā nozīme ir 1 – vieninieks. Mēs operējam tikai ar deviņiem skaitļiem. Nulle nozīmē to, ka attiecīgais skaitļu cikls noslēdzies un sācies nākamais, turklāt augstāka līmeņa cikls.

Tādā pašā veidā rīkojoties, mēs varam iegūt jebkura brīvi izraudzīta vārda pamatskaitli. Šis vienkāršais paņēmiens, gluži tāpat kā astroloģiskā analīze, dod iespēju koncentrētā formā iepazīt sevi. Šādi aprēķini ļauj salīdzināt raksturus, konstatēt, kuri cilvēki ir savstarpēji saderīgi un kuri – nav. Katram skaitlim atbilst noteikta planēta, kuras simboliskās ietekmes dažādu formu plašo spektru tad arī atspoguļo skaitļu maģija.

Lasi arī: Mīlestības numeroloģija pēc dzimšanas datuma: kad jūs sastapsieties ar mīlestību un kā attīstīsies attiecības

Skaitlis 1: Saule

Visu skaitļu avots un visa dzīvā sākums. Skaitlis 1 ietilpst jebkura skaitļa sastāvā, bet pats ir nedalāms, uz tā balstās Visuma vienotība. Saules cilvēki pēc dabas ir līderi, ārkārtīgi spēcīgas personības, kas nekad nepaliek neievērotas, ēnā. Tie ir aizrautīgi, impulsīvi, lietišķi cilvēki. Ja jūs esat šā skaitļa ietekmē, nenoslēdzieties paši savās izjūtās, neierobežojiet sevi vienīgi ar paša uztveri, citādi jūs nonāksit konfliktā ar apkārtējo pasauli. Jūs vienmēr gūstat izcilus panākumus. Jums raksturīga augstsirdība, lepnums, tieksme radīt kaut ko jaunu, kaisle un garīgais spēks, autoritāte, tieksme pēc varas, iniciatīva atbildības apziņa, neapšaubāms taisnīgums, praktiskums. Jums veidojas harmoniskas attiecības ar pirmā, otrā, ceturtā un septītā tipa cilvēkiem.

Skaitlis 2: Mēness

Mēness cilvēki ir ļoti emocionāli un atklāti. Viņi viegli pielāgojas apkārtējiem cilvēkiem un apstākļiem, bieži ir mākslinieciski apdāvināti. Viņi sasniedz savus mērķus, apejot šķēršļus un intuitīvi izmantojot labvēlīgās iespējas.

Viņiem mēdz būt straujas garastāvokļa maiņas, neapzināti viņi meklē stiprāku cilvēku, kas būtu drošs balsts. Mēness cilvēki ir ļoti saimnieciski, noskaņoti uz ģimenes dzīvi, uzticīgi, jūtīgi, nekad neriskē. Viņiem var mainīties dzīves ritms. Viņi ir intraverti, tāpēc, lai gan izturas draudzīgi, bieži ir noslēgušies savā sarežģītajā, fantāzijas pilnajā iekšējā pasaulē. Mēness cilvēkiem piemīt šādas rakstura īpašības: atbildības apziņa, tieksme būt neatkarīgam, īstenojot savas ieceres, viņi vienmēr rīkojas diplomātiski un pārdomāti, neļauj apkārtējiem cilvēkiem piespiest sevi darīt to, kas viņiem nav pa prātam. Labas attiecības veidojas ar pirmo tipu.

Skaitlis 3: Jupiters

Jupitera cilvēki lielākoties ir optimisti, viņi ir pozitīvi no-skaņoti gan pret apkārtējiem, gan pret sevi; parasti ļoti labi pazīst savu dabu; dāvā apkārtējiem mīlestību un pretī gaida cieņu. Viņi sevi neiznieko sīkumos, izvairās no sarežģītām situācijām un konfliktiem, bieži iedarbojas kā magnēts, dīvainā kārta piesaistot sev laimi un harmoniju. Panākt savu viņiem palīdz pozitīvais noskaņojums.

Šā skaitļa cilvēkiem ir ļoti izteikta atbildības apziņa, viņi cenšas pilnveidoties, atrodas ideālisma varā, ir neizlēmīgi, meklē atzinību. Rīkojas atklāti, taču tiecas gūt sev labumu. Viņi labprāt ceļo, nesavtīgi iestājas par tiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Jupitera cilvēkiem ir spilgti izteiktas mākslinieciskās dotības. Viņi labi saprotas ar trešo, sesto un devīto tipu.

Skaitlis 4: Urāns

Tie ir ļoti ietiepīgi, stūrgalvīgi cilvēki, kuri nekad nedzīvo saskaņā ar vispārpieņemtajām normām, bet iet paši savu ceļu. Viņi tiecas pēc sociālajām reformām, turklāt cenšas noliegt pagātni. Tie ir humāni, iekšēji neatkarīgi cilvēki ar nestandarta dzīvesveidu, cenšas iemantot iespējami vairāk draugu, interesējas par garīgo dzīvi, mīl dabu un jūsmo par to.

Lai gan Urāna cilvēki ir neatkarīgi, viņi nav noslēgti un nav vientuļi, bet gan orientēti uz sabiedrību; pat pēc laulības šķiršanas viņi turpina uzturēt ar bijušo partneri draudzīgas attiecības. Šī tipa cilvēki ir kārtīgi, ļoti apzinīgi darbā, nervozi, viņiem ir lieliska atmiņa un organizatora spējas. Labi saprotas ar pirmā, otrā un septītā tipa cilvēkiem.

Skaitlis 5: Merkurs

Šā tipa cilvēkiem ir ļoti možs un attapīgs prāts. Viņi ir iniciatīvas bagāti, it visur ātri atrod racionālo kodolu, bieži tiecas izmēģināt spēkus retās profesijās. Viņiem ir nepieņemama trula rutīna. Viss šķirtin šķiras, visu dara enerģiski, ātri domā, izdara secinājumus, strādā. Prasme izteikt domas šiem cilvēkiem šķiet sevišķi nozīmīga. Viņiem piemīt lielas zināšanu alkas, viņi ir kritiski, atjautīgi, tomēr ātri slīgst grūtsirdībā, jā gadās neveiksmes.

Tā ir ambivalenta personība. Šos cilvēkus mīl, viņi ir populāri, ne visai saimnieciski, ļoti zinātkāri attiecībā uz visām dzīves izpausmēm, pievilcīgi, nekad nezaudē individualitāti. Viņi atrod kopīgu valodu ar sev līdzīgajiem, bet gluži labi sadzīvo arī ar visu pārējo tipu cilvēkiem.

Skaitlis 6: Venera

Šī tipa cilvēki izstaro jūtīgumu, viņus visus bez izņēmuma mīl. Šiem cilvēkiem piemītošais valdzinājums palīdz viņiem apiet dzīvē zemūdens akmeņus. Tā kā viņiem viss nāk viegli, īpaši uzmanīgiem jābūt ar naudu, jo pastāv risks ciest lielus zaudējumus. Tomēr dīvainā kārtā viņiem vienmēr ir pietiekami daudz līdzekļu. Viņi bieži ir laulībā ar patstāvīgu partneri.

Veneras cilvēki mīl visu skaisto, pēc dabas ir jautri. Nereti tie ir ārēji ļoti pievilcīgi cilvēki, reizēm augstprātīgi, pārāk lielu uzmanību veltī ārienei. Viņi iet kopsolī ar laiku, ir uzņēmīgi,

Sabiedriski, talantīgi mākslā. Sekmīgi strādā tajās sfērās, kur nākas daudz kontaktēties ar cilvēkiem; ir taisnīgi. Ja jāsasniedz kāds mērķis, viņi ir strādīgi, tomēr galvenokārt tiecas nodoties dzīves priekiem. īpaši labi saprotas ar trešā, sestā un devītā tipa cilvēkiem.

Skaitlis 7: Neptūns

Tā kā šī planēta ir savstarpēji saistīta ar Mēnesi, arī Neptūna cilvēki labi sader ar otro tipu. Parasti viņi ir filozofiski vai reliģiozi noskaņoti, izceļas ar piekāpīgu raksturu. Viņu finansiālais stāvoklis bieži ir nestabils, jo nauda šo cilvēku rokās kūst kā sniegs. Viņiem rodas lieliskas idejas, taču iecerēto viņi reti noved līdz galam. Neptūna cilvēkiem ir nosliece uz azartspēlēm. Tie ir izsmalcināti, ļoti jūtīgi, žēlsirdīgi cilvēki, kurus ļoti ietekmē apkārtējo ļaužu noskaņojums. Viņiem ir grūti pieņemt lēmumus, parasti tie ir fiziski vāji un trausli cilvēki, kas necieš strīdus un konfliktus. Visbiežāk ir nodarbināti sociālajos dienestos, nereti ir muzikāli, ar visu sirdi jūt līdzi tiem, kuri cieš.

Skaitlis 8: Saturns

Saturna cilvēki ir jūtīgi, apkārtējie ļaudis viņus bieži nesaprot, tāpēc viņi cieš no vientulības. Aiz viņu ārējā vēsuma un atsvešinātības slēpjas alkas pēc dvēseles siltuma, taču viņi neprot to parādīt. Viņi necieš paviršību, tiecas pēc kārtības© materiālās nodrošinātības. Viņiem viss nāk ar grūtībām, viņi visu panāk saviem spēkiem. Dzīvesveidam raksturīgs pastāvīgums, bieži, it sevišķi vecumdienās, viņi dzīvo turīgi. Sā tipa cilvēkiem raksturīga stūrgalvība, skaidrs skats uz lietām. Viņi tur godā noteikumus un likumus.

Tie ir pragmatiski, saprātīgi; piesardzīgi, punktuāli un metodiski, ļoti strādīgi un neatlaidi savu mērķu un ieceru īstenošanā. Viņi reti nonāk pakļautā stāvoklī. Dzīvē šāda tipa cilvēki ir vairāk orientēti uz materiālu labklājību, katrā ziņā grib būt droši par rītdienu, tomēr viņiem ir nosliece uz melanholiju. Ir absolūti uzticīgi, uz vienmēr var paļauties. Vislabāk saprotas ar otrā tipa cilvēkiem un jūt simpātijas pret septītā tipa cilvēkiem.

Lasi arī: Ko nozīmē tava dzīvokļa numurs? Tas var izskaidrot daudz ko, kas tajā notiek!

Skaitlis 9: Marss

Marsa cilvēki ir gatavi visu panākt saviem spēkiem; necieš iebildumus, tos izdzirdējuši, kļūst vēl nepiekāpīgāki.

Viņiem piemīt drosme un stipra griba un, pateicoties šīm īpašībām, tiek panākts daudz. Taču viņu darbību negatīvi ietekmē impulsīvā rīcība. Šie cilvēki bieži nenovērtē savus spēkus un sadala tos neracionāli. Mīlestībā un partnerattiecībās viņiem nereti rodas problēmas, ko rada pārmērīgā patmīlība.

Šiem cilvēkiem raksturīgas labas organizatora spējas, un viņi nemaz nespēj paciest padotā stāvokli. Ja viņi savus spēkus un spējas izlietotu mērķtiecīgi, tad gūtu milzīgus panākumus. Tātad viņi ir iniciatīvas pilni un uzņēmīgi, enerģiski, tic vienīgi pašu spēkiem. Šie cilvēki – līderi pēc dabas – paļaujas vienīgi uz sevi, neļauj sevi pārspēt, reizēm ir nedaudz nesaudzīgi un nekautrīgi, apveltīti ar lielu gribasspēku. Saprotas ar trešā, sestā un devītā tipa cilvēkiem.

(Sagatavots pēc grāmatas “Zvaigznes un skaitļi”

Avots:

ala11

 

 

Leave a Comment