Bērnu Slim**ca apvieno abu novietņu infekciju, pediatrijas, neiroloģijas nodaļas un polikl**iku

Bērnu klīniskā universitātes Slim**ca realizē vienu no piecu gadu stratēģijas uzdevumiem, apvienojot “Gaiļezers” un “Torņakalns” novietņu infekciju, pediatrijas, neiroloģijas nodaļas un Konsultatīvo polikl**iku. Sākot ar 2018.gada 2.jūliju, šo nodaļu pakalpojumi tiks sniegti Vienības gatvē 45, Rīgā, novietnē “Torņakalns”.
Bērnu Slim**ca plāno līdz 2022.gadam pilnībā apvienot “Gaiļezers” un “Torņakalns” novietnes, rekonstruējot daļu no ēkām Vienības gatvē 45, lai turpmāk visiem pacientiem spētu vienlīdzīgi nodrošināt medicīnas tehnoloģijas, profesionālu un multidisciplināru komandu pieejamību, kā arī ārstniecībai atbilstošas telpas un vidi. 2018.gada maijā veiksmīgi tika realizēts pirmais projekta posms, apvienojot neonatoloģijas nodaļas.
Bērnu Slim**cas “Torņakalns” novietne jau vairākus gadus piedāvā medicīnisko palīdzību bērniem vairāk nekā 30 profilos. “Torņakalns” novietne ir arī vienīgā vieta Rīgā, uz kuru bērnus nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Novietnē “Gaiļezers” darbu pagaidām turpinās Bērnu psihiatrijas kl**ika un daļa no Rehabilitācijas kl**ikas. Ambulatori pēc iepriekšējā pieraksta tiks nodrošinātas bērnu ķirurga, pediatra, LOR speciālista, rehabilitologa un garīgās Vese***as speciālistu konsultācijas. Darbu turpinās arī daļa no Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas, tomēr bērni, kuriem būs nepieciešama ārstēšanās Slim**cā, tiks nogādāti Vienības gatvē 45, novietnē “Torņakalns”.
2018.gada jūnijā ir sākta Bērnu psihiatrijas kl**ikas, Rehabilitācijas kl**ikas un Ambulatorās daļas ēku projektēšana Vienības gatvē 45, kas ilgs 12 – 14 mēnešus. Jūnijā tika sākta arī Bērnu Slim**cas virtuves pārbūve, kas ilgs 7 mēnešus.

Leave a Comment