Pasaules populācijas diena: tās nozīme mūsu ikdienā

Pasaules populācijas diena ir ikgadējs pasākums, kas tiek atzīmēts katru gadu 11. jūlijā, lai palielinātu izpratni par pasaules iedzīvotāju problēmām.

Šo dienu iedibināja Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas Valdošā padome 1989. gadā, iedvesmojoties no sabiedrības intereses par Piecu miljardu dienu, kad 1987. gada 11. jūlijā pasaules iedzīvotāju skaits sasniedza piecus miljardus cilvēku.

Pasaules Iedzīvotāju dienas mērķis ir palielināt cilvēku izpratni par dažādiem ar iedzīvotājiem saistītiem jautājumiem, piemēram, ģimenes plānošanas nozīmi, dzimumu līdztiesību, nabadzību, mātes veselību un cilvēktiesībām.

Šīs dienas idejas ierosinātājs bija Dr. K.C. Zachariah, kurš strādāja par demogrāfu Pasaules Bankā laikā, kad pasaules iedzīvotāju skaits sasniedza piecus miljardus.

Lai gan preses interese un vispārējā izpratne par pasaules iedzīvotāju skaitu pieaug, kad tas sasniedz miljardu atzīmes, pasaules iedzīvotāju skaits palielinās par 100 miljoniem aptuveni ik pēc 14 mēnešiem.

Piemēram, 2016. gada 6. februārī pasaules iedzīvotāju skaits tika lēsts uz 7,4 miljardiem, bet 2017. gada 24. aprīlī tas sasniedza 7,5 miljardus. 2019. gadā pasaules iedzīvotāju skaits sasniedza 7,7 miljardus.

2020. gada novembrī UNFPA (Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģimenes plānošanas fonds) kopā ar Kenijas un Dānijas valdībām sasauca augsta līmeņa konferenci Nairobi, lai paātrinātu centienus sasniegt iepriekš nesasniegtos mērķus.

Lasi vēl: Jūsu rokas forma var pastāstīt interesantas lietas par jums

Pasaules populācijas dienā aizstāvji no visas pasaules aicina līderus, politikas veidotājus, vietējos organizatorus, institūcijas un citus palīdzēt padarīt reproduktīvo veselību un tiesības par realitāti visiem.

Šo dienu izmanto, lai pievērstu uzmanību dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras cilvēce augoša iedzīvotāju skaita dēļ. Tas ietver tādus jautājumus kā resursu sadale, vides aizsardzība, sociālā taisnīguma nodrošināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

Arvien lielāks iedzīvotāju skaits prasa lielākus resursus un rada spiedienu uz dabas vidi, kas bieži noved pie ekoloģiskiem un sociāliem izaicinājumiem.

Pasaules populācijas diena kalpo arī par platformu, lai diskutētu par risinājumiem šiem globālajiem izaicinājumiem. Tā ir iespēja politikas veidotājiem, zinātniekiem, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai kopumā sadarboties un dalīties ar idejām, kā nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un labklājību visiem planētas iedzīvotājiem.

Kopš pirmās Pasaules populācijas dienas atzīmēšanas, tā ir kļuvusi par svarīgu notikumu daudzās valstīs. Valdības un organizācijas visā pasaulē izmanto šo dienu, lai organizētu dažādas aktivitātes, tostarp izglītojošus seminārus, konferences, izstādes un sabiedrības informēšanas kampaņas.

Turpinājums nākošajā lapā…

Leave a Comment