Vai, lai dzīvoklī nomainītu radiatorus, tas ir jāsaskaņo ar iestādēm, lai viss tiktu darīts likumīgi?

Man ir dzīvoklis četrstāvu mājā, no kuras paveras skats uz Rīgas pilsētu. Pagājušajā gadā nomainīju apkures caurules. Kaimiņi bija neapmierināti, jo pirms notikuma ar viņiem netika konsultētas. Vēlos arī mainīt radiatorus dzīvoklī. Vai ir jāizstrādāta un jāsaskaņo visa informācija, lai tas notiktu likumīgi? Ar kādām krāsām man vajadzētu saskaņot? ” – jautā Ingrīda, Rīga.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns skaidro, ka neatļauta iejaukšanās vienotajā siltumapgādes sistēmā, piemēram, radiatoru vai apkures cauruļu maiņa dzīvoklī, var radīt nevienmērīgu siltuma sadali mājā: dažkārt tas var būt nepietiekams, bet dažreiz. tas var būt par daudz. «Šīs problēmas parasti rodas mājās ar padomju laika mantojumu – vertikālo apkures sistēmu.

Bieži vien, sākoties ziemai, atklājas nejaušas, neplānotas ekspluatācijas sekas – ēkā nav iespējams nostabilizēt siltumu, un dažos dzīvokļos ir pārāk karsts, bet citos auksts. Jauno likumu rezultātā visi dzīvokļu īpašnieki tagad ir neapmierināti. Savukārt mūsu darbiniekiem, gluži kā detektīviem, jācenšas atrast problēmas sakni, lai nodrošinātu normālu siltumapgādi. Viens apkures sistēmas elements dzīvoklī var ietekmēt visus pārējos mājas iedzīvotājus.

Lai efektīvi nomainītu radiatorus, ir jāspēj precīzi aprēķināt gan to siltuma jaudu, gan caurplūdi. Pārvaldnieks ir jāinformē par izmaiņām radiatoros, tostarp dvieļu žāvētājos vai siltumapgādes caurulēs. Pirms sildelementu nomaiņas ir nepieciešams aprēķināt nepieciešamos jaudas parametrus un izvēlēties pareizo radiatoru veidu. Pēc tam mājas apsaimniekotājs informēs par nepieciešamību izstrādāt tehnisko dokumentāciju pie sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista.

Tas palīdzēs aprēķināt dzīvokļa siltuma zudumus. Pēc šī projekta pabeigšanas varat izvēlēties jauno sildelementu izmēru, veidu un savienojuma veidu. Projektā ne tikai jāprecizē radiatoru tehniskie parametri, bet arī jāparedz izmaiņas siltumapgādes sistēmā ēkā, tai skaitā hidrauliskā režīma izmaiņu aprēķins, siltuma atdeves aprēķins ēkas koplietošanas telpu apkurei un siltuma atdeve no stāvvadiem, kas paliek dzīvoklī pēc rekonstrukcijas. Tehniskā dokumentācija jāiesniedz vadītājam vai citai izraudzītai personai.

Dzīvokļa īpašniekam vai izvēlētajam servisa sniedzējam pirms remontdarbu uzsākšanas jāvienojas ar apsaimniekotāju par ūdens novadīšanu no attiecīgā stāvvada, kā arī par apkures sistēmas atjaunošanu pēc radiatoru nomaiņas. Radiatorus ir iespējams nomainīt tikai tad, kad apkures sezona ir pārtraukta, tāpēc svarīgi to atcerēties, veicot brīvprātīgas investīcijas dalītā īpašumā. To var noskaidrot ar māju atbildīgo personu. Turklāt jāparedz, ka arī dokumentācijas saskaņošana prasīs laiku. Nebūtu prātīgi gaidīt līdz pēdējam brīdim, lai nomainītu radiatoru pirms apkures sezonas sākuma. Radiatoru nomaiņu ideāli plānot plānot vasarā, bet apkures periodu izmantot tehniskās dokumentācijas saskaņošanai. Tas nodrošina, ka process norit nevainojami un bez starpgadījumiem.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu dzīvoklī drīkst uzturēties četras personas. Sadaļā noteikts, ka kopīpašuma daļā ietilpst atsevišķajā īpašumā neietilpstošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar atsevišķās dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītie funkcionāli nedalāmi elementi.

Tas ietver sildelementus, kas atrodas atsevišķā īpašuma robežās, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašuma. Radiatori, dvieļu žāvētāji un apkures sistēmas caurules dzīvokļos ir daļa no kopējās mājas apkures sistēmas, nevis katra dzīvokļa īpašnieka īpašums. Būtībā, izvēloties apmainīt šos elementus pret naudu, dzīvokļa īpašnieks iegulda kopīpašumā pēc savas vēlēšanās. Īpašniekam nav tiesību demontēt dzīvoklī uzstādītos radiatorus, ja viņš pārdod vai ir spiests pamest dzīvokli.

Leave a Comment