TESTS: Vai tev jāsāk ēst vairāk biezpiena? Noskaidro, kāda ir tava atmiņa

Testa darba mērķis. Ilglaicīgās un īslaicīgās atmiņas stāvokļa noteikšana.

Kritēriji. Lai noteiktu īslaicīgās un ilglaicīgās atmiņas apjomu, nosakiet atmiņā palikušo vārdu skaitu pēc katras no piecām divdesmit testa vārdu nolasīšanas reizēm.

Metodika №1. Divdesmit testa vārdu atcerēšanās.

Darba gaita: Palūdz, lai kāds tev priekšā pasaka divdesmit testa vārdus. Nav ieteicams, ka kāds no tiem nosauktu objektus, kas atrodas testa veikšanas vietā. Testējamais pieraksta vārdus pēc kārtējā lasījuma nejaušā secībā (aizsedzot iepriekš jau pierakstītos)

Testa gaita: Lasītājs nolasa divdesmit testa vārdus, tie nedrīkst atkārtoties

Lai novērtētu īslaicīgo atmiņu, veido šādu grafiku:

Uz abscisu ass atzīmē atkārtojumu skaitu, uz ordinātu ass – iegaumēto vārdu skaitu.
Ja pēc piektās nolasīšanas pārbaudāmais ir pierakstījis visus divdesmit vārdus – rezultāts ir apmierinošs, ja pēc trešās – labs. Ja iegaumēto vārdu skaits palielinās un sasniedz maksimumu, var teikt, ka psiholoģiskais izsīkums nav novērojams. Ja testējamais iegaumē maz vārdu un pēc diviem vai trim atkārtojumiem to skaits samazinās, tad droši var teikt, ka ir psiholoģisks izsīkums. Ja bez pareizajiem vārdiem cilvēks sāk pierakstīt testā nenosauktus vārdus, tā uzskatāma par garīgās aktivitātes pavājināšanās zīmi.

Eksperimentālais materiāls metodikai №1

20 ieteiktie vārdi un to kārtas numuri.

1. Sirdsapziņa
2. Sprādziens
3. Lietvārds
4. Tetovējums
5. Loģika
6. Attiecības
7. Svece
8. Ķirsis
9. Māls
10. Vārdnīca
11. Neitrons
12. Margarīns
13. Konfekte
14. Ekonomika
15. Standarts
16. Baltkrievija
17. Šķēres
18. Dezertieris
19. Putra
20. Papīrs

Iegaumēšanas kvalitāti var aprēķināt arī ar šādu formulu: pareizi reproducēto vārdu skaits dalīts ar piedāvāto vārdu skaitu un reiz simts procenti.

Lasi vēl: Tests 1 minūtei. Pasaki, ko pirmo ieraudzīji attēlā, un uzzini daudz jauna!

Metodika №2. Teksts tiek iegaumēts un atstāstīts ar piesaisti tā jēgai.

Ilglaicīgās atmiņas tests. 30 minūtes pēc nolasīšanas atkārto vārdu pierakstīšanu. Ja ir divas trešdaļas vārdu – apmierinošs vērtējums. Pēc tam nolasa pēc jēgas saistītus vārdus (pasniedzējs pats izdomā, piemēram, par vārdu „Titāniks” saka „lielākais pasažieru tvaikonis”). Salīdzina šo rezultātu uzreiz pēc nolasīšanas un pēc pusstundas iegaumējot divdesmit testa vārdus ar nesaistītu nozīmi.

Testa rezultātus pieraksta tabulas veidā un izdara secinājumus par individuālām atmiņas atšķirībām un asociatīvās (veidota uz asociācijām, semantiskā) atmiņas nozīmi.

Eksperimentālais materiāls metodikai №2

Minūtes laikā izlasi testu. Treknrakstā un sanumurētas ir izceltas desmit galvenās domas. Mēģini tās atkārtot, saglabājot oriģinālo secību.

1912. gadā Atlantijas okeānā notika katastrofa. Milzīgs pasažieru kuģis „Titāniks”, kurš devās pirmajā reisā no Eiropas uz Ameriku, miglā sadūrās ar peldošu ledus kalnu – aisbergu. 1) Kuģis tika bojāts un sāka grimt. 2) „Nolaidiet laivas!” – sauca kapteinis. Bet izrādījās, ka laivu skaits nav pietiekams. 3) To pietika tikai pusei pasažieru. „Sievietes un bērni – uz laivām, vīriešiem uzvilkt glābšanas vestes” – bija otrā komanda. 4) Vīrieši klusējot atkāpās no bortiem. Tvaikonis lēnām grima tumšā aukstā ūdenī. 5) Sākās iekāpšana pēdējā laivā. 6). Un pēkšņi resns vīrs, ar bailēs pārvērstu seju kliegdams, metās pie tās. 7) Izgrūstot sievietes un bērnus, viņš mēģināja lēkt laivā. 8) Noskanēja klikšķis – tas bija kapteiņa šāviens no pistoles. 9) Gļēvulis nokrita uz klāja miris. 10) Bet neviens nepaskatījās uz viņu.

Formula: pareizi reproducēto tēžu skaits, dalīts ar tekstā izcelto skaitu un reizināts ar simts procentiem

Saskaitot ar abām metodikām iegūtos skaitļus un pēc tam dalot uz pusēm, atradīsiet vidējo iegaumēšanas produktivitāti.

90-100 – lielisks rezultāts;
70-90 – ļoti labs rezultāts;
50-69 – labs;
30-49 – apmierinošs;
10-29 – slikts;
0-9 – ļoti slikts.

Avots: tests.kulichki.com

loading...

Leave a Comment