Iekšējais audits – prasme saskatīt “lielo bildi”

Līdz ar uzņēmumu un korporāciju straujo izaugsmi, pieaug arī prasības pret iekšējā audita spēju domāt ārpus ierastajiem rāmjiem. Sagaidot vērienīgo iekšējo auditoru konferenci “IZTĒLOJIES. IZPĒTI. SASNIEDZ.” 23. un 24. maijā Jūrmalā, tās rīkotāji, Latvijas Iekšējo Auditoru Institūts ir apkopojis galvenās tendences iekšējo auditoru, risku pārvaldnieku un citu nozares profesionāļu darbā, kas izaicina iekšējo auditoru kritiski izvērtēt pašam savas profesionālās iemaņas un spēju konkurēt arvien augošu prasību vidē.

Digitalizācija paplašina iekšējā audita kontroles vidi

Pēc Eiropas Iekšējo Auditoru Institūta datiem, digitalizācija ir viens no apspriestākajiem riskiem nozares profesionāļu vidū. Uzsverot riska faktorus, ar ko šodien saskaras organizācijas, 66% aptaujāto min tieši kiberdrošību, 58% datu aizsardzību un 36% – digitalizāciju, savukārt finanšu kontrole kā riska faktors minētā 20% gadījumu.

“Papildus kritiskajai domāšanai un profesionālajai ētikai, iekšējā audita veicējam nepieciešamas arī padziļinātas informācijas komunikāciju tehnoloģiju zināšanas. Iekšējā audita profesionālim nepārtraukti sevi jāizglīto, tostarp pilnveidojot arī digitālās vides zināšanas un prasmes, lai spētu izvērtēt organizācijas darbību un aizsardzības spējas e-vidē. Ir nepieciešamas zināšanas par kiberdrošību, datu aizsardzību un dažādu tehnoloģiju adaptāciju organizācijas procesu automatizēšanai. Bez šīm kompetencēm iekšējais audits mūsdienās vairs nespētu nodrošināt pilnvērtīgu atbalstu organizācijas darbības novērtēšanai,” norāda Kārlis Majevskis, Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta prezidents.

Iekšējais audits kā konsultatīvs rīks organizāciju risku mazināšanai

Iekšējā audita pamatfunkcija ir sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas ieviešanai un stiprināšanai, lai nodrošinātu, ka izvirzītie biznesa mērķi tiek sasniegti efektīvi un lietderīgi, atbilstoši likumam un organizācijas iekšējās politikas nostādnēm, aizsargājot aktīvus un sniedzot finanšu pārskata ticamību. Tomēr papildus šiem iekšējā audita pienākumiem, arvien vairāk vadības pārstāvju sagaida, ka iekšējais audits ne tikai sniegs pārskatu par organizācijas darbu, bet arī pildīs aktīvu konsultatīvu funkciju būtiskāko risku vadīšanai. Kā liecina nozares pētījums, organizācijas vēlas, lai iekšējais audits paplašinātu savu darbības apjomu un sniegtu ieteikumus biznesa procesu uzlabošanai, riska vadības sekmēšanai, apzinot zināmos un identificējot potenciālos riskus, kā arī izstrādājot plānu to mazināšanai.

Iekšējais audits – svaigs redzējums uz ierastu vidi

Ģeopolitiskas un ekonomiskas izmaiņas liek iekšējā audita pārstāvim arvien aktīvāk domāt trīs soļus uz priekšu, izvērtējot ne vien iekšējos, bet arī arējos potenciālos riska faktorus, un atbildēt uz dažāda līmeņa jautājumiem vēl pirms tie uzdoti. K. Majevskis uzsver: “Iekšējais audits var ne tikai sniegt pārliecību, ka organizācija šobrīd darbojas pareizajā virzienā – tas var kļūt par noderīgu rīku risku identificēšanai un risku mazināšanai. Iekšējā audita priekšrocība jebkurā uzņēmumā ir tā objektivitāte, jo tas nav piesaistīts izvērtējamajām jomām un nav arī daļa no vadības hierarhijas. Tādēļ auditors var sniegt objektīvu skatījumu uz procesiem organizācijā un arī ārpus tās. Auditā iekļautie secinājumi ir balstīti faktos un novērtēti bez aizspriedumiem. Galvenais iekšējā auditora uzdevums ir pārliecības radīšana, ka uzņēmuma korporatīvā pārvaldība, risku vadība un kontroles sistēma darbojas efektīvi.”

Gaidāmā konference “IZTĒLOJIES. IZPĒTI. SASNIEDZ.” pulcēs 15 starptautiski atzītus lektorus no “Armēnijas Centrālās bankas”, “Portugāles savstarpējās garantijas sistēmas”, “Koimbras Politehniskā institūta”, “Latvijas Bankas”, “Sparkassen Versicherung AG”, IT drošības kompānijas “Data Security Solutions”, “EVRY ASA”, “SEB bankas”, “Fidelity International”, “Blockvis”, “Gjensidige Bank”, “Eiropas auditoru profesionālā institūta” un “SHV Holdings”.

Konferences programmā iekļautas tādas tēmas kā efektīva iekšējā audita funkcija, iekšējo auditoru ētikas normas un profesijas attīstība, tehnoloģiskie risinājumi un digitalizācija, korporatīvās kultūras audits un tā attīstība, personas datu aizsardzība, robotikas auditēšana un citas. Plašāka informācija un reģistrācija konferencei “IZTĒLOJIES. IZPĒTI. SASNIEDZ.” pieejama tās mājaslapā.

Par Iekšējo Auditoru Institūtu

Iekšējo Auditoru Institūta pamatdarbība ir saistīta ar biedru vispusīgu profesionālo attīstību un izglītību, veicot apmācības, izstrādājot metodiskos norādījumus, organizējot auditoru sertifikāciju, nodrošinot informatīvo materiālu sagatavošanu un informācijas apmaiņu. Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta biedru skaits šogad ir pieaudzis līdz 252 biedriem, bet pasaules Iekšējo Auditoru Institūta biedru skaits pārsniedz jau 200 000.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru