Jaunajā gadā esi aktīvs atkritumu šķirotājs

Apkopojot 2018. gada rezultātus atkritumu šķirošanā, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” ar gandarījumu secina, ka ieguldījumi atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūras attīstībā ir devuši pozitīvu rezultātu un tālākai pārstrādei ir nodots lielāks sašķiroto atkritumu apjoms kā 2017. gadā. Lai gan ventspilnieki šķirošanā iesaistās arvien vairāk, radušies arī neskaidri jautājumi par atkritumu šķirošanu un tās lietderību, kas iespējams daļu no iedzīvotājiem attur uzsākt atkritumus šķirot.

Atkritumu šķirošana ir būtiska sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa un viens no videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem. Dabas resursu un enerģijas lietderīgāka izmantošana, pārstrādājamus atkritumus atgriežot atkārtotā apritē kā jaunas lietas vai materiālus, poligonā apglabāto atkritumu apjoma samazināšana un sakopta vide – tie ir tikai daži ieguvumi no atkritumu šķirošanas.

Diemžēl ne visiem ir saprotama atkritumu šķirošanas nozīme, tādēļ pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par atkritumu šķirošanu un tās lietderību.

Vai šķirot atkritumus ir sarežģīti?

Atkritumu šķirošana nav sarežģīta – to spēj darīt ikviens, arī bez īpašām priekšzināšanām.

Lai nemulsinātu daudzie atkritumu veidi, aicinām koncentrēties uz to, kas ir šķirojams, nevis nešķirojams – tā šķirošanas process kļūs vēl vienkāršāks.

Ja atkritumu šķirošana vēl nav kļuvusi par ikdienas paradumu, vieglāk būs sākt ar viena atkritumu veida šķirošanu, piemēram, stikla, kas ir vienkāršākais šķirošanā. Kad būs izveidojies pieradums šķirot stiklu, tam noteikti pievienosies arī pārējie atkritumu veidi.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos atkritumu dalītai vākšanai paredzētajos konteineros var ievietot divu veidu atkritumus – stiklu un plastmasu

Savukārt šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a var nodot :

? Atkārtoti pārstrādājamus atkritumus (plastmasa (marķējums HDPE, PEHD, PET, LDPE), polietilēna plēve, stikls, makulatūra, kartons, metāls);

? zaļos atkritumus ( nopļauta zāle, dārzeņi, augļi, sasmalcināti zari);

? videi kaitīgus atkritumus ( ledusskapji, plītis utt; 4 gab. riepas);

? sadzīvē radušos bīstamos atkritumus ( akumulatori, luminiscences lampas, dzīvsudrabu saturoši atkritumi, krāsas u.c.);

? liela izmēra atkritumus (mēbeles);

? būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus līdz 1m3 (atkritumu izmēri apmēram 60x40x100 cm un svars līdz 50 kg; flīzes, izlietnes, tualetes podi utt.), kas ir maksas pakalpojums.

Svarīgi ir sākt!

Vai šķirošana mājoklī aizņem daudz vietas?

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai pieliekamais, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiks ar vienu izturīgu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais. Tā kā iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas vai citas nevēlamas blakusparādības.

Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāievieto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos vai pie lielveikaliem esošajos šķirošanas konteineros (stikls un plastmasa) vai tas jānodod šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Lai atrastu sev tuvāko konteineru atkritumu šķirošanai vai tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, der ielūkoties interaktīvajā kartē, kur apskatāma visa Ventspils pilsētā izveidotā infrastruktūru atkritumu dalītai vākšanai: pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” mājaslapā www.vlk.lv sadaļā Šķirotie atkritumi http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/.

Vai sašķirotajam materiālam jābūt ideāli tīram?

Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa.

Kāpēc šķirot, ja visus atkritumus tāpat sajauc kopā un tie nonāk vienā vietā?

Bieži šķirotos atkritumus savāc tas pats spectransports, kas nešķirotus sadzīves atkritumus, liekot domāt, ka visi atkritumi – neatkarīgi no tā, vai tie ir šķiroti vai nešķiroti – tiek sajaukti kopā un tie nonāk atkritumu poligonā, bet tā nav patiesība – sašķirotie atkritumi tiek savākti atsevišķā reisā un pēc savākšanas tos apsaimnieko dalīti no pārējiem atkritumiem. Pēc šķiroto atkritumu apstrādes, tie tiek nodoti tālākai pārstrādei. Latvijā ir attīstīta dažādu polimēru materiālu pārstrāde. Piemēram, visas Latvijā sašķirotās PET pudeles pārstrādā Jelgavā rūpnīcā “PET Baltija”, bet plēves un dažāda veida cieto plastmasu Olainē – rūpnīcā “Nordic Plast”. Tāpat Latvijā ir iestrādes papīra un kartona iepakojuma pārstrādē. Citi materiāli, ko nav iespējams pārstrādāt tepat Latvijā, nonāk pārstrādes rūpnīcās visā pasaulē.

Kāds ir mans personīgais ieguvums no atkritumu šķirošanas?

Bieži tiek uzdots jautājums – kāds tieši būs mans personīgais ieguvums no atkritumu šķirošanas, kāpēc man nemaksā par sašķirotajiem atkritumiem? Jāsaprot, ka šķiroto atkritumu apsaimniekošana nav vērtējama kā atsevišķa sistēma – tā “iet roku rokā” ar nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tostarp ietekmējot maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu apmēru, kas ir būtiski ikvienam. Tā kā maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iekļautie izdevumi tiek samazināti par ieņēmumu daļu no tālākai pārstrādei derīgu atkritumu realizācijas, kā arī ņemot vērā sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” realizēto infrastruktūras attīstības projektu ietekmi, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētā iespējams saglabāt stabilu, neskatoties uz straujām Dabas resursu nodokļa likmes un citu izmaksu izmaiņām. Līdz ar to fakts, ka veiksmīgas atkritumu dalītas vākšanas sistēmas izveide un iedzīvotāju iesaiste tajā ir būtiska ikvienam, ir nenoliedzams. Turklāt maldīgs ir priekšstats, ka par visiem tālākai pārstrādei nodotajiem atkritumiem atkritumu apsaimniekotāji saņem atlīdzību, to tiešā veidā ietekmē pārstrādei derīgu atkritumu tirgus pieprasījums un šo atkritumu pārstrādes iespējas Latvijā un ārvalstīs.

Kā papildus iespēju ietaupīt līdzekļus un iegūt labas balvas šķirojot, iedzīvotāji var piedaloties akcijā „Vide bez atkritumiem”. Par akcijas dalībniekiem var kļūt ikviens iedzīvotājs, kurš šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a ir nodevis pārstrādājamus atkritumus (plastmasas (PET, HDPE, LDPE) un stikla iepakojums, makulatūra, kartons, metāla iepakojums) un akcijas kartītē sakrājis 12 zīmodziņus. Par pilnu akcijas kartīti dalībnieks saņem viena mēneša abonentmaksas atlaidi ( daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas neatkarīgi no deklarēto personu skaita dzīvoklī) vai viena konteinera bezmaksas izvešanu (individuālās mājas). Savukārt divas reizes gadā no iesniegtajām kartiņām tiek izlozēti veicināšanas un galveno balvu – viena bezmaksas lielgabarīta (7 m3) atkritumu konteinera uzstādīšana un izvešana un viena gada (12 reižu) bezmaksas atkritumu izvešana, ieguvēji. Par akcijas noteikumiem un atkritumu šķirošanu vairāk: http://vlk.lv/sanitaras-tirisanas-iecirknis/skirotie-atkritumi/.

Kāpēc vispār šķirot atkritumus?

Ir vairāki būtiski iemesli, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, galvenais – dabas resursi pasaulē nav bezgalīgi un daba nespēj kompensēt mūsu patēriņu. Atkritumu šķirošana un pārstrāde ir vieglākais veids, kā ierobežotos resursus saglabāt apritē.

Arī tad, ja šķiet, ka visa pietiek – veikalu plaukti pārpildīti, degvielas benzīntankos pietiek un pa krānu tek tīrs ūdens, dabas resursi izsīkst. Šķirojot dabas resursu patēriņu varam ierobežot. Piemēram, virkne plastmasas izstrādājumu tiek iegūti no naftas produktiem, bet tos varētu ražot no pārstrādātas plastmasas. Savukārt, pārstrādājot stiklu, samazinās gaisa un ūdens piesārņojums, kā arī enerģijas patēriņš ir mazāks, salīdzinot ar jauna stikla saražošanu.

Otrs būtisks iemesls, šķirojot mēs radām jaunas darbavietas – gan atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos, gan pārstrādes rūpnīcās. Tātad šķirošana palīdz gan dabai, gan cilvēkiem, jo rada jaunas darbavietas.

Ja gribam dabas resursus baudīt paši un nodot tos mantojumā saviem mazbērniem, tad ir svarīgi par vidi rūpēties jau tagad un atkritumu šķirošana ir veids, kā uzņemties atbildību par šo matojumu.

Tā kā pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” turpinās darbu pie atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstības arī šajā gadā – aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus, kuros iekšpagalmos vēl būtu nepieciešams izveidot jaunus konteinerus atkritumu šķirošanai, padarot šķirošanas procesu vēl pieejamāku.

Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pateicas visiem, kas jau šķiro un aicinām visus, kas vēl nešķiro – sākt – tas nav sarežģīti!

Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanu un par to kādus atkritumu veidus pieņem šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, varat uzzināt apmeklējot mūsu mājas lapu: www.vlk.lv, rakstot e-pastā: rekini.vlk@ventspils.lv, zvanot pa tālr. 63626920.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru