Ķekavā daudzstāvu ēkai jāatdod piešķirtais valsts atbalsts par patērēto gāzi

Ķekavā dzīvokļu īpašnieku savienību “Titurgas mājas” pārsteidza nevēlama atklāsme: “Latvijas gāze” cenšas atgūt jūlijā, augustā un septembrī piešķirto valsts apmaksāto dabasgāzes atlaidi.

Dzīvokļu komplekss Ķekavas novada Baložos atrodas atslēgts no centralizētās siltumapgādes. Ikviena ēkas mājvieta tiek apgādāta ar siltumu no uzstādītajiem gāzes katliem, līdz ar to saskaņā ar likumu par enerģijas cenu atbalstu tā tika ieskaitīta kā mājsaimniecība un tai tika atskaitīts 0,030 eiro par kilovatstundu, neskaitot PVN. jūlijā, augustā un septembrī. Namu pārvaldnieks, saņemot oktobra rēķinu, bija pārsteigts, atklājot, ka atbalsta maksājums ir grozīts, iekļaujot iepriekšējo trīs mēnešu diskontētās maksas atmaksu.

Mēs kā apsaimniekotāji izvirzām nepieciešamību iedzīvotājiem rēķinā iekļaut atkārtotu noteikšanu. Es stāvu neizpratnē, meklējot atbildi, ko izskaidrot. SIA “R.E.D.namu serviss” izpilddirektors Roberts Jurķis deklarēja, ka viena dzīvokļa izmaksas var pārsniegt trīsdesmit eiro. Nē, pēc manām aplēsēm nē. Iedzīvotājiem šī palīdzība jāpiemēro pēc paša vēlēšanās, ievērojot Ministru kabineta noteikumus. Uzticība cilvēkiem zūd, jo palīdzība šobrīd ir pieejama, taču laikus var nākt paziņot: “Diemžēl jūs neesat šīs palīdzības cienīgs, jums tā ir jāatmaksā,” sacīja biedrības valdes priekšsēdētājs Andis Tīrums. dzīvokļu īpašniekiem “Titurgas mājas”. “Latvijas gāzes” pārstāve paziņoja, ka par atbalsta maksājumu piešķiršanu atbild Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), “Latvijas gāzei” esot tikai izpildītāja lomai. Uzņēmums esot ņēmis vērā dotās komandas, visiem dabasgāzes klientiem piemērojot vienmērīgu dabasgāzes tarifa ierobežojumu.

Turklāt, pēc Ekonomikas ministrijas domām, no 1.jūlija mums nebija pamata piešķirt palīdzību tiem, kuru koriģētā cena ir zemāka par minimāli pieļaujamo atbalsta slieksni, skaidroja Ilze Ruskula, Komercklientu norēķinu nodaļas vadītāja. Latvijas gāze”. ME apstiprina, ka par šo tēmu var izteikties tikai viena balss, taču pašlaik tās nav. Ministrija tomēr izplatīja vēstuli, kas ir šo izmaiņu avots atbalsta maksājumā. Likumā ir atšķirīgs skatījums uz mājsaimniecības lietotājiem ar regulētajiem un neregulētajiem tarifiem, tomēr ministrija uzskata, ka mazākais atbalsta apjoms – 78,75 eiro par MWh – būtu jāpiešķir visiem.

Ministrija savā vēstulē atzina, ka noteikumi ir jāuzlabo. Lai gan ministrija šādu standartu izmantošanu uzskata par noteiktā atbalsta mērķi, tā saprot, ka pašreizējā likuma forma nedod noteiktu tiesisko pamatu; tādējādi viņi formulē priekšlikumus grozījumiem Atbalsta likumā, lai šo redakciju varētu pilnveidot. Ņemot vērā minēto, ministrija aicina Būvniecības valsts kontroles biroju informēt dabasgāzes tirgotājus par Atbalsta likumā noteikto palīdzību, lūdzot samazināt maksu par patērēto dabasgāzi, lai tā atbilstu sākotnēji paredzētajam atbalsta līmenim galalietotājiem, ar to pašu attiecināt arī uz dabasgāzes tirgotājiem, iesniedzot kompensācijas aprēķinu Kontroleil Birojs būvniecībai pienācīgi apsvērts.

Vidzemes Televīzija Saeimas Juridiskajam birojam pārdomāja: vai ir pieļaujams ar atpakaļejošu spēku ieviest likumā iepriekš nenoteiktus noteikumus? Stāstījumā atbilde neparādījās. Organizācijas “Titurgas majes” vadītājs rakstveidā vērsies EM, BVKB un LG, lūdzot sniegt skaidrojumu. Iedzīvotāju rēķini tiks atmaksāti tikai tad, ja ministrija spēs sniegt apmierinošu skaidrojumu. Atbilde nav saņemta, un ministrija joprojām nezina par nosūtīto vēstuli. Divi darbinieki uzņēmumā “R.E.D.” Mums tika prasīts atdot mums piešķirtās atbalsta maksas samazinājumu. “Namu serviss” apsaimniekoja objektus, taču uzņēmums “Latvijas gāze” neatklāj, cik tādu Latvijā ir, vien piebilstot, ka to nav daudz.

Leave a Comment