Divkāršojies saražotās vēja enerģijas apjoms

Šogad septembrī un oktobrī vēja stacijas Latvijā devušas līdz divas reizes lielāku pienesumu Latvijas elektroenerģijas kopējā bilancē nekā iepriekšējos četros gados šajos mēnešos, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) apkopotā informācija.

Septembrī vēja enerģijas īpatsvars kopējā bilancē ir 4,3% jeb 16 381 MWh, bet oktobrī – 4.06% jeb 15 851 MWh. Straujais kāpums saražotajā vēja enerģijas apjomā skaidrojams ar pirmajām rudens vētrām, kā arī, samazinoties ūdens pietecei Daugavā, hidroelektrostacijās elektroenerģija tiek saražota mazāk un vēja enerģijas procentuālais īpatsvars pieaug. Augustā vēja stacijās ģenerēti 7894 MWh elektroenerģijas jeb tikai 1,7% no valstī kopumā saražotā.

Vēja izmantošana elektroenerģijas ražošanā ir tieši atkarīga no laika apstākļiem un parasti laika posmā no oktobra līdz janvārim ir vērojams lielākais saražotās elektroenerģijas apjoms. Šogad kāpums sācies jau septembrī, pieaugums četru gadu griezumā ir vērojams arī oktobrī, izņemot 2017. gadu, kad saražotās vēja enerģijas apjoms bija nedaudz lielāks.

AST sagatavotajā ikmēneša elektroenerģijas tirgus apskatā, ar oktobra mēnesi, atsevišķi izdalīta visu vēja staciju saražotā elektroenerģija. Iepriekš atsevišķi bija izdalītas tikai pārvades sistēmai pieslēgtās vēja elektrostacijas, bet pārējās (piemēram, Grobiņas vēja parks) apskatā bija kopā ar pārējiem mazajiem (ar uzstādīto jaudu līdz 10 MW) ražotājiem.

Ar AST sagatavoto Latvijas elektroenerģijas tirgus apskatu iespējams iepazīties AST mājas lapā internetā http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru