Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācijas biedri šogad bez maksas savāks un pārstrādās 1000 tonnu nolietoto riepu

Lai mazinātu vēsturisko riepu uzkrājumu, Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA) izvietos atkritumu poligonos visā Latvijā konteinerus nolietoto riepu savākšanai un tālākai to pārstrādei bez maksas. Šis ir pirmais solis samilzušās riepu uzkrājumu problēmsituācijas risināšanā, atklājot kampaņu norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

Ministrs atzinīgi novērtē nozares iniciatīvu apvienoties asociācijā, lai sakārtotu esošo sistēmu. “Esmu pārliecināts, ka šis solis palīdzēs ieviest caurspīdīgu nozares uzskaites sistēmu, kas savukārt mazinās nelegālo riepu uzkrājumu veidošanos. Šajā procesā tikpat nozīmīga ir nozares pārstāvju un atbildīgo institūciju sadarbība, jo tikai kopīgā darbā būs iespējams panākt uzlabojumus riepu apsaimniekošanas, pārstrādes un kopumā vides aizsardzības jautājumos,” uzsvēra K. Gerhards.

Savukārt LRAA vadītāja Tīna Lūse vērš uzmanību uz milzīgo nesavākto riepu uzkrājumu, kas 2016. gadā bija 47 767 tonnas, un izskaidro asociācijas pirmo praktisko iniciatīvu šī riepu uzkrājuma mazināšanai.

“Esam izvietojuši 10 riepu nodošanas konteinerus 10 poligonos visā Latvijā, kur iespējams bez maksas nodot pārstrādei nolietotās autoriepas. Līdz 2018. gada beigām no katra poligona plānots izvest 100 tonnas riepu, kopumā kampaņas ietvaros asociācijas biedri bez maksas pārstrādei ir gatavi savākt 1000 tonnas riepu visā Latvijā. Mēs ceram, ka šādi uzsāksim ilgtspējīgu riepu apsaimniekošanu, kas veicinās nozares sakārtošanu un mazinās vides piesārņojumu,” skaidro T. Lūse.

LRAA vadītāja arī uzsver, ka asociācijas ilgtermiņa mērķis noteikti ir lielāki riepu pārstrādes apjomi, ko izdosies kāpināt izveidojot vietas, kur bez maksas iedzīvotāji var nodot riepas.

“Iepriekš daudzus atturēja tas, ka riepas varēja nodot par maksu, tāpēc cilvēki izvēlējās vieglāko ceļu, riepas bieži vien izmetot tam nepiemērotās vietās.

“Šobrīd lieli riepu uzkrājumi ir izveidojušies ne vien nelegālās riepu novietnēs, bet arī sadzīves atkritumu savākšanas poligonos. Mēs piedāvājam iespēju poligoniem vai nu samazināt vēsturisko riepu uzkrājumu, vai veicināt riepu maiņas sezonā savākt bez maksas iedzīvotāju nolietotās riepas. Kad poligoni bez maksas būs savākuši riepas, asociācija rūpēsies par pārējo, proti, to savākšanu un pārstrādi atkārtotai izmantošanai,” atzīmē asociācijas vadītāja.
Tīna Lūse arī pauž pateicību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par ieinteresētību riepu ražošanas, tirdzniecības, pārstrādes un apsaimniekošanas nozares sakārtošanā, lai kopīgiem spēkiem reaģētu uz šobrīd pastāvošo nesakārtotību un vienota regulējuma trūkumu nozarē.

Savukārt LRAA biedri pasākuma laikā informēja par atbildīgu riepu lietošanu, kas ietver gan riepu izdošanas gada, gan riepu protektoru pārbaudi, kas nepieciešama, lai riepu izmantošana būtu droša lietotājam. Praktisko demonstrāciju laikā LMT Autosporta akadēmijas pārstāve Beate Klipa un autosportists Ralfs Sirmacis izskaidroja riepu kvalitātes nozīmību, izmēģinot protektoru mērīšanu savām riepām un simboliski ievietojot vecās riepas konteinerā.

Par Latvijas riepu apsaimniekošanas asociāciju (LRAA)

Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācija (LRAA) ir dibināta 2018. gada 27. martā un apvieno vadošos riepu realizācijas un apsaimniekošanas uzņēmumus. LRAA misija ir radīt ilgtspējīgu riepu apsaimniekošanas un pārstrādes sistēmu Latvijā, veidojot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņu vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē iedzīvotāji un vidi uzraugošas institūcijas. LRAA ir atvērta jaunu biedru uzņemšanai. Asociācijā var iestāties uzņēmumi, kuru saimnieciskās darbības galvenā nozare ir riepu ražošana, tirdzniecība, pārstrāde vai apsaimniekošana.

Leave a Comment