LPS: Esošā autoceļu finansēšanas politika nav ilgtspējīga

Latvijas pašvaldības uzskata, ka Latvijā jau 10 gadus netiek pildīts Autoceļu likums, jo budžetā ik gadu tiek noteikts citādi, tāpēc valsts un pašvaldību ceļu stāvoklis turpina pasliktināties.

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš VAS “Latvijas Valsts ceļi” rīkotajā ikgadējā nozares konferencē “Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi” uzsvēra, ka finansējums pašvaldību ceļiem un ielām ir uz pusi mazāks nekā krīzes gados, kā arī pieaug disproporcija valsts un pašvaldību ceļu finansējumā.

Ja valsts ceļiem valsts budžeta finansējums kopš 2014. gada ir pieaudzis, tad valsts mērķdotācija pašvaldību ceļiem ir palikusi praktiski nemainīga.

Pašvaldību ceļu kopējais garums ir 30 183 km, no kuriem 29 053 km (83%) ir ar grants segumu. No visiem pašvaldību grants ceļiem 41,8% ir sliktā stāvoklī.

Būtiskas ir atšķirības, cik daudz līdzekļu pašvaldības iegulda attīstībā. Piemēram, 2016.gadā Rīgā uz 1 km tika ieguldīti 33,7 tūkst. eiro, turpretī Carnikavas novadā 3,5 tūkst. eiro.

Izdevumi ceļu attīstībai republikas nozīmes pilsētās pēdējos gados trīsreiz pārsniedz izdevumus novados.

LPS iestājas par Autoceļu fonda atjaunošanu, kā arī par to, lai tiktu izveidota valsts investīciju programma valsts vietējo autoceļu sakārtošanai, kā arī tiktu mainīta pašvaldību mērķdotāciju politika.

LPS arī uzskata, ka pašvaldību grants ceļiem ir pavisam cita funkcionālā nozīme un zemas intensitātes autoceļiem būtu jāmaina klasifikācija, dodot iespēju tos izmantot:
– kā komercdarbības infrastruktūras un ilgtspējīgas komercdarbības izveides līdzekli;
– kā tūrisma attīstības līdzekli;
– kā sociālo funkciju;
– kā iespēju nodot šādus autoceļus privātīpašumā;
– un šie autoceļi šķīdoņa laikā būtu obligāti jāslēdz.

Kā zināms, šodien Rīgā notiek ikgadējā ceļinieku konference “Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi”.

Konferencē piedalās 300 dalībnieku: ceļu nozares speciālisti, pašvaldību vadītāji, ceļu būvniecības uzņēmumu vadītāji, valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi speciālisti.

Konferences tiešraide ir pieejama portālā Delfi.lv un @lvceli Facebook kontā.

Leave a Comment