Mainām Latviju un sevi talkojot

Aprīlis tradicionāli izsludināts par “Spodrības mēnesi”, kad novada iedzīvotāji, uzņēmēji, izglītības un pašvaldības iestādes aicinātas sakopt vidi ap sevi Lielajā talkā. Kuldīgas novada pašvaldība ikvienu aicina talkot 21. aprīlī, lai pavasara palu šovu “Lido zivis Kuldīgā” 28. aprīlī sagaidītu skaistā un tīrā vidē.

Katrs no mums droši vien ir ievērojis kādu nesakoptu stūrīti. Šī mēneša laikā mums ir dota iespēja nesakārtotās vietas sakopt pašiem.

Talkot gribētāji aicināti oficiāli pieteikt savas izvēlētās talkas vietas mājaslapā www.talkas.lv līdz 20. aprīlim, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kurai būs iespējams saņemt maisus un vienoties ar pašvaldību par savākto atkritumu aizvešanu. Par vietām, kuras būtu nepieciešams sakopt, ziņot Lielās talkas organizatorei Kuldīgā – pašvaldības vides speciālistei Dacei Jansonei pa tālruni 633324935, 27025423 vai e-pastā: [email protected].
Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs var saņemt informāciju par talkas norisi pagastos. Tur pagastu iedzīvotāji varēs saņemt arī sarkanos atkritumu maisus.

Par atkritumu maisu saņemšanu no 16. aprīļa jāinteresējas SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” pie dispečeres Aivitas Silvestrovas pa tālruni 63322380, 26674543 vai Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Šogad dalīs sarkanīgus maisus, kurus pēc talkas nogādās atkritumu poligonā. Par pilnajiem atkritumu maisiem obligāti jāpaziņo pagastu pārvaldēs vai dispečerei A. Silvestrovai, lai zinātu to savākšanas vietas.

Svarīgi atcerēties, ka Lielās talkas atkritumi nav vecās mantas no māju pagrabiem un atkritumu kaudzes privātmāju un daudzdzīvokļu māju teritorijās. Lielā talka ir koplietošanas teritoriju sakopšanas pasākums katrā Latvijas pilsētā un novadā. Tajā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

2018. gadā Lielās talkas vadmotīvs – “Mainām Latviju! Maināmies paši!” Tas atgādina, ka pārmaiņas mums visapkārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vēlamies. Būsim atbildīgi un cienīsim sevi, viens otru un arī apkārtējo vidi, kurā paši dzīvojam!

Leave a Comment