Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Devītais vilnis”

Sestdien, 22.oktobrī plkst.16.00 Ventspils Kultūras centrā norisināsies vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Devītais vilnis”, kurā izskanēs dziesmas par jūru. Koncertu organizē Ventspils sieviešu vokālais ansamblis “Rudens roze” un mākslinieciskā vadītāja Margita Kronberga.

Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerti ik gadu notiek Ventspils novadā vai Talsu novada Laidzes pagastā, katram koncertam izvēloties atšķirīgu tematiku. Pasākuma noslēgumā tradicionāli tiek veikta izloze, kurā tiek noteikta nākamā koncerta norises vieta.

Koncerta “Devītais vilnis” tēma ir jūra, un mums latviešiem kā piejūras tautai par to ir daudz skanīgu dziesmu. Katra kolektīva repertuārā tiks iekļauta vismaz viena tautā pazīstama un iemīļota dziesma par jūru, kurai koncerta apmeklētāji varēs dziedāt līdzi.

Sadziedāšanās koncertā “Devītais vilnis” piedalīsies 9 kolektīvi:

• Ventspils Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Rudens roze”, mākslinieciskā vadītāja Margita Kronberga;

• Užavas tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Saiva”, mākslinieciskais vadītājs Pēteris Landmanis;

• Vārves pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Tev līdzās”, mākslinieciskā vadītāja Katrīna Bindere- Čodere;

• Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu vokālais ansamblis “Puķuzirnis”, mākslinieciskais vadītājs Raimonds Felšs;

• Puzes kultūras nama vokālais ansamblis “Mežaroze”, mākslinieciskā vadītāja Lienīte Čače;

• Ventspils Kultūras centra dziesmu ansamblis “Ventiņ’”, mākslinieciskā vadītāja Ilga Porniece;

• Tārgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks”, mākslinieciskā vadītāja Margita Kronberga;

• Ziru jauktais vokālais ansamblis “Ar tevi”, mākslinieciskais vadītājs Ansis Zanders;

• Ventspils Kultūras centra sieviešu koris “Lība”, mākslinieciskā vadītāja Margita Kronberga.

Biļetes cena 1,50 EUR.

loading...

Leave a Comment