Dejas infomācijas centrs aicina uz pieteikšanos darbam Dejas balvas žūrijā

Latvijas Dejas informācijas centrs (LDIC) aicina pieteikties pretendentus dalībai jaunās balvas Dejā 2023. un 2024. gadam žūrijā.

Dejas balva ir prestižākā balva, ko profesionāliem dejotājiem piešķir reizi divos gados. Tas atzīst izcilus sasniegumus klasiskajā, laikmetīgajā un skatuves tautas dejā. Pieteikties dalībai balvas žūrijā var Kultūras ministrijas padotības valsts pārvaldes iestādes, kapitālsabiedrības, pārraudzībā esošās biedrības un nodibinājumi, kā arī citas juridiskas personas un radošās grupas.

Pieteikumi jāiesūta Latvijas Dejas informācijas centram (e-pasts: [email protected]) līdz 2022. gada 21. novembrim. Pieteikties var dejas speciālisti, cilvēki ar pieredzi citās mākslās un cilvēki, kuri rakstījuši vai studējuši par deju. Pieteikumā jāiekļauj pretendenta CV, īss nominācijas pamatojums un rakstisks apliecinājums, ka pretendents piekrīt kļūt par žūrijas locekli.

Pieteikumus izvērtēs LDIC sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Dejas padomi, un balvas žūrijas sastāvs tiks veidots, pamatojoties uz šiem vērtējumiem. 1. Dejas balvu pasniegšanas ceremonija notika 2019. gada pavasarī. Šobrīd strādā trešā dejas balvas žūrija, kas vērtē 2021. un 2022. gada iestudējumus. Deju konkursa žūrijas sastāvā ir Liene Bēniņa (priekšsēdētāja), Agnese Andersone (baleta eksperte), Ilze Mažāne (skatuves tautas dejas eksperte), Agate Bankava (laikmetīgās dejas eksperte), Beka Bergere (dejas un teātra producente). Arī jauniešu žūrija strādā pirmo reizi.

Leave a Comment